FANDOM


Dog vs Chicken {A}Edit

Dog vs chicken AEdit

Link Down: http://www.epicwar.com/maps/179447/

Thể loại: Mini-Game/Sports

Khung cảnh: Lordaeron Summer

Diện tích map: 96 X 96

Diện tích có thể chơi được: 96 X 96

Map nằm trong phần: 12 người, dòng chữ màu cam


Cần bao nhiêu người chơi: 2v1, 4v2, 6v3, 8v4

File nặng: 754.8 KB

Được đăng lên epicwar vào ngày: 24 Jul 2011 23:24

Lời nhắn của tác giá:

Map by Xander100 aka raidon_cb, developed by Geniuskwe; Any suggestion,plz contact: herodefense.a4vn.com;adonissage@romandie.com Added Blink Dagger, 21/07/2011. -reset function added to remake game rapidly.

Hình ảnh giới thiệu:

Dog vs chicken gioi thieu

Dog vs chicken trailer

Dog vs chicken trailer 2

Dog vs chicken trailer 3

Dog vs chicken trailer 4


Dog vs Chicken {A} sẽ tiếp tục topic phần 2 nếu có 10 người comment tại đây.