FANDOM


ElfHero Defense (Tướng Elf thủ cửa)Edit

Elf-Face Hero cooperative Defense

Link Down: http://www.epicwar.com/maps/172921/

Thể loại: Hero Defense (Tướng Thủ Cửa)

Khung cảnh: Dalaran

Diện tích map: 128 x 128

Diện tích có thể chơi được: 116 x 124

Map nằm trong phần: 8 người, chữ cái đầu là chữ T [_The_Ultimate_Terraining_Map_]


Cần bao nhiêu người chơi: 1 - 8

File nặng: 388.7 KB

'Đ'ược đăng lên epicwar vào ngày: 29, Tháng 5 , 2011, 04:02 A.M.

Lời nhắn của tác giá: To heal is to be alive


Team of Cooperative HEROES Defense against ferocious creeps.

5rd year Edition:-rg, -repick,-mode functions enabled. 7.0 B: 35 HEROES, "Automatically upgrade items when acquired". © Geniuskwe 29.05.2011

Mode: [I'll choose mode => ] / [Let's each player choose => ]

[Very Hard] 100% / [Hard] 80% / [Normal] 65% / [Easy] 25%

Ảnh giới thiệu:

Elfhero defense anh 1

Elfhero defense anh 2

Elfhero defense anh 3

Elfhero defense anh 4

Nhiệm Vụ: Bảo vệ nhà chính và dẹp bỏ hết mục tiêu


ElfHERO defense sẽ tiếp tục topic phần 2 nếu có 10 người comment tại đây.